BejelentésWEBSHOP:

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Hogy ne csak beszéljünk róla...

Hanem csináljuk is. Eddig, aki kifogást keresett, hogy miért nem tanulja az angolt, azt mondta, hogy azért, mert nem érti az igeidőket. Úgy látszik, mára a sláger-kifogás, a "nem tudok összerakni egy mondatot" lett. Ezen ne múljon, megmutatom én. Viszont megtanulni, illetve begyakorolni mindenkinek magának kell. Nem tudom senki helyett összerakni a mondatokat, ugyanúgy, ahogy a szendvicset sem tudom más helyett megenni. (azazhogy de, csak akkor ő éhen marad.) Az állító mondat szórendje: Alany - azaz aki a cselekvést végzi Állítmány - azaz a cselekvés maga (segédige+ige) Tárgy - amire a cselekvés irányul Módhatározó - hogyan? Helyhatározó - hol? (honnan, hová?) Időhatározó - mikor? Persze, nem minden mondatban van meg az összes mondatrész, de a sorrend akkor is ez. Amint látod, jelzők nincsenek külön. Persze, attól még vannak, csak a jelzett főnévhez tartoznak, vele együtt alkotnak egy mondatrészt. Akkor lássunk egy példát: Alany lehet minden főnév, a jelzőivel együtt. I - én Both my mother and my father - anyám is, apám is A green book - egy zöld könyv The girl wearing a red coat - egy piros kabátos lány most következik az állítmány, azaz, hogy mit csinálunk, ami segédige és ige együtt. (akkor is ha nem.:-) ) I like - Szeretem ... Both my mother and my father worked anyám is, apám is dolgozott... A green book is lying... - egy zöld könyv hever... The girl wearing a red coat is standing... - egy piros kabátos lány áll... És most fejezzük be a mondatot. I like apple-pies. - Szeretem az almás pitét. Both my mother and my father worked as gardeners. Anyám is, apám is kertészként dolgozott. A green book is lying under the table. - Egy zöld könyv hever az asztal alatt. The girl wearing a red coat is standing outside the cinema. - Egy piros kabátos lány áll a mozi előtt. Gyakorlás: Gyűjts egy darab papírra tíz főnevet, ami az eszedbe jut. Kezdésnek nézz körül, és írd le amit látsz. Nekem most a kezem ügyében a következő tárgyak vannak:a mobile phone, pens, glasses, pencils, books, envelopes, a bottle, a cup, a headset, a computer Tegyél hozzájuk jelzőket. my new mobile phone, red and black pens, my husband`s glasses, English books, used envelopes, a water bottle, a china cup, my old headset, a laptop computer És most használd a jelzős szerkezeteket alanyként My new mobile phone is black. My husband`s glasses are on the table. The red and black pens are in the pencilbox. My English books are on the second shelf The used envelopes are in the drawer. The water bottle is half empty. A china cup is on the table, too. My old headset is good. A laptop computer is expensive. Ha valaminek a létezését, vagy a helyét akarod meghatározni, akkor a mondatod kezdete There is/There are, azaz Van egy... There is a used envelope on top of the cupboard. There are some red and black pens in the box. Ha a főneveket tárgyként használjuk, a második főnévhelyre kerülnek. Vigyázz, a magyar és az angol mondatrészek nem mindig felelnek meg egymásnak. A magyarban nagyon sokféle határozót használunk, amelyeknek nagy része tárgy az angolban. Ez még egy adalék ahhoz a kitételhez, hogy SOHA NEM fordítunk szó szerint, MINDIG csak tartalom szerint!!!!!!!!!!!!! Látok egy porceláncsészét. I can see a china cup. Használom a laptopomat. I`m using my laptop computer. stb, stb Használjuk a főneveinket tárgyként. Ha ez is megy, használjuk őket határozó részeként, amikor is elöljárókat teszünk hozzájuk. Rátettem a borítékot az angol könyvre. I`ve put the envelope on the English book. Most lépjünk eggyel tovább, és használjunk összetett mondatokat. Egyelőre csak olyanokat, amelyekben and, or, but a kötőszó. and - és I like milk and I like coffee, too I go to school and my sister also goes to school. I play the guitar and my brother plays the drums. but - de I like tea, but I don`t like coffee. I can speak three foreign languages, but my sister doesn`t speak any. There are four chairs in my room, but there aren`t any sofas. or - vagy We should go to the cinema or we should stay at home. You can eat at home or you can go to a restaurant. You can find the book in a library or you can download it from the Internet. Vegyünk új kötőszavakat: because - mert (csak ok-okozati összefüggésnél) We can`t go out because it is raining. I feel sick because I have eaten too much. I can`t pay the bill because I haven`t got any money on me. so - ezért, így, tehát The weather is bad, so we stay at home. He is unemployed, so he doesn`t have to get up early. Maria is only four, so she can`t go to school. Lépjünk kicsit tovább, és nézzük a kérdéseket: Kétféle kérdő mondat van, a kérdőszavas, és a kérdőszó nélküli. A szórend nem tér el nagyon. A kérdőszó, vagy a kérdő rész kerül az első helyre, aztán segédige, alany, ige,és a többi mondatrész úgy, ahogy az állító mondatban is, tárgy, mód, hely, idő határozó. (már ami ezek közül van) What time do you get up? Where would you like to go on holiday? Why are you wearing a suit? Kérdőszó nélküli kérdéseknél a segédigével kezdünk: Can you swim? Did you go to this school last year? Have you ever been abroad? A kérdéseknek van egypár speciális formája: 1. az alanyra állító szórenddel kérdezünk. Who lives in this house? 2. Ugye?-kérdés, azaz visszakérdezés a tényleges mondat állítás, állító szórenddel, és csak a végén kérdezünk vissza a segédigével és az alany személyes névmás alakjával. Zhis is your house, isn`t is? 3. Függő kérdés ha a kérdés előtt egy másik félmondat van, az eredeti kérdés állító szórendűvé válik. Nem tudom, hol lakik. I don`t know where he lives. 4. Beékelt kérdés A magyarhoz képest a második kérdőszóval kezdődik, és az eredeti kérdés itt is állító szórend. Mit gondolsz, hol lakik? Where do you think he lives?


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!