BejelentésWEBSHOP:

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Hogy könnyebb legyen megtalálni...

What do you do on weekdays? (watdujudú on wíkdéjz) Mit szoktál hétköznaponként csinálni? A "szoktál" nincs benne a mondatban, mert az igeidő jelenti azt, hogy a cselekvés szokásos, általános, vagy ismétlődő. Igen, nemcsak a szavaknak lehet jelentése, hanem a nyelvtani szerkezeteknek is. Az angolban az igeidők mind jelentenek valamit, ezért nem szabad eltéveszteni őket. És igen, az összeset használják, aki azt mondja, hogy csak négyet-ötöt, az nem ismeri fel a többit, és ezt a hiányosságát még szellőzteti is. :-))))) get up (getáp) felkelek, have breakfast (hev brekföszt) megreggelizem get ready for work/school (get redi fo wök/szkúl) összekészülődök munkába/iskolába start work/school (sztát wök/szkúl) elkezdek dolgozni/kezdek a suliban have lunch (hev láncs) ebédelek finish work/school (finis wök/szkúl) befejezem a munkát/sulit go home (gó hóm) hazamegyek do some housework (dú szám háuzwök) csinálok egy kis házimunkát have dinner (hev dinö) megvacsorázom watch TV (wocs tíví) tévét nézek have a shower (hevö sáuö) lezuhanyzom go to bed (gótu bed) lefekszem aludni Tehát, ha visszatérünk az eredeti kérdésünkre: A:What do you do on weekdays? B: Nothing special. I get up at six, get ready, go to work, go home watch TV and go to bed.What about you? A:The same. Nothing special (nothing szpesöl) semmi különöset. The same. (döszém) ugyanazt on weekdays hétköznapokon on Monday hétfőn at six hatkor Azt is megkérdezhetjük, hogy :Mikor szoktál felkelni? A:When do you get up? B:On weekdays at six. I start work at seven, you know. you know (junó)tudod-töltelékszó Viszont még ilyen egyszerű kérdésre sem adhatunk egyszavas választ, mert udvariatlan, és életszerűtlen. Összefoglalva: megtanultuk az igék állító és kérdő alakját egyszerű jelenben (Simple Present)egyes szám első, második személyben és többes számban. állító alak: I go to work at seven. kérdő alak:What time do you go to work? Ne felejtsd el, kétféleképpen kérdezheted, hogy mikor. When? What time? de ebben az utóbbi esetben csak óra, perccel válaszolhatsz. Gyakorlat: Kérdezd végig a legófigurákat a napi teendőikről. Házi: Írd le, hogy te mit csinálsz egy átlagos hétköznapon.Kezdd azzal, hogy On weekdays I usually get up at ... usually (júzsuöli) általában then(den) aztán after that (eftö det) és azután finally(fájnöli végül Day seventeen Ma is a napi programról beszélünk a legófigurákkal, csak kicsit változtatunk a mondatszerkezeteken. Kérdés Do you get up at six on Saturday,too? Yes, I do. No, I don`t. Egész mondatban: I don`t get up at six on Saturday. Szombaton is 6-kor kelsz? Igen. Nem. Nem kelek hatkor szombaton. too (tú) is - a mondat végére kell, ha írod, vesszőt teszel elé. Ha nincs kérdőszó a kérdésben, azaz igen-nem választ várunk, mindjárt azzal kezdjük, hogy do. Ennek semmi köze nincs a csinál igéhez, ez az igeidő, a Simple Present segédigéje. Ezután jön, az alany, mármint hogy kicsoda, you, utána a jelentést hordozó ige get up, és a mondat többi része. A válaszban először megadjuk, hogy igen, vagy nem,Yes, vagy No, és következik az alany I és ha igen, akkor a segédige állító alakban do, ha nem, tagadó alakban don`t. A kérdés elejét figyelni kell, mert ez minden segédigénél így van, akkor is, ha mi még csak egyet ismerünk. Lesz még ez másként is! :-))))) Viszont a legófiguráink nemcsak jól tudnak angolul, még udvariasak is, és nemcsak igennel, vagy nemmel válaszolnak, hanem mondanak is valamit a válaszukhoz. A:Do you get up at six on Saturday, too? B:Yes, I do. I get up early every day, you know. early (őrli) korán late (léjt) későn every (evri) minden Vagy: A:Do you get up at six on Saturday,too? B: No, I don`t. I get up late, usually at ten. Ugyanígy: A:Do you go to work on Saturday, too? B: Yes, I do. I go to work every day, you know. (A sztahanovista legófigurája!) vagy: B: No, I don`t. I don`t work at weekends, you know. ON weekdays hétköznap AT weekends hétvégén különbözik az elöljáró!!! Azért vannak többes számban, mert általánosságban beszélünk róluk! Az élet nehéz. Nem elég, hogy megértjük, amit kérdeznek, és kinyögjük, hogy igen vagy nem, még mondani is kell valamit hozzá, különben böszmék vagyunk. Nem is kicsit! Hál` istennek, a legófigurák tudják, és gyakorolják is szép szorgalmasan. És itt egy örökbecsű örökzöld, amit énekelni lehet: Ismered a nagy lepényt? Kerek erdő közepén? Kár, hogy se lepény, se erdő nincs benne. Itt a nóta:Do you know the muffin man A szöveg mellette van, ha rákattintasz a more info gombra, legördül, és már fújhatod is. Az utolsó képen a felirat:Curse the muffin man.(körz dö máfin men) Fen`egye meg a nagylepényt! Itt egy oldal, amit a legófigurák olvasgathatnak, ha nagyon unatkoznak:Egy angol iskolásfiú napja Day eighteen Most már mindenki ismeri a nagylepényt, lépjünk egy kicsit tovább. Kérdezzünk egyes szám harmadik személyben. When does your sister get up? She gets up at seven. Egyes szám harmadik személyben az ige -s végződést kap. ez az egyetlen személyrag az angolban. tehát: I get up. He/She gets up. CSAK egyes szám harmadik személyben van ez a személyrag. Az összes többi számban és személyben nincs semmi az ige végén. Ha kérdezünk: What time do you go to work? Minden számban és személyben do... , DE egyes szám harmadik személyben does he/she .... Azaz What time does Johnny Bravo go to work? Válasz: He goes to work at six. He works in a factory, you know. vagy: He doesn`t go to work. He is still at school, you know. still (sztil) még mindig Does Johnny Bravo go to school? Yes, he does.He is in the first class, you know. No, he doesn`t. He is only four years old, you know. Tehát, ha egyes szám harmadik személyben kérdezek, a segédige DOES + alany (he/she/it, vagy persze a személy/dolog neve)+ az ige minden toldalék nélkül. Ha tagadok, a segédige DOESN`T. (dáznt-de a z is szótag) Kezdjünk párbeszédet: A:Do you work in a factory? B:No,I don`t, but my brother does. He works in a car factory. I go to school. but (bát) de and (end) és (jó, hosszú, vidékies nyílt eee) so (szó) így, tehát Folytassuk az interjúkat, de próbáljanak a legófigurák összetett mondatokat mondani. Pl: A: Do you have breakfast every morning? B: No, I don`t. I don`t have time, but my mother does.She has a sandwich, but I only have some coffee.What about you? A: I don`t go to work early, so I have a big breakfast. Na ez már egész komoly, nem? Day nineteen How often? (háu ofn) Milyen gyakran? always (ólwéjz) mindig usually(júzsuöli) általában often (ofn) gyakran sometimes (számtájmz) néha seldom (szeldöm) ritkán never soha Ezeknek az időhatározóknak különleges helyük van a mondatban, a segédige után vannak, de az ige előtt. Pl: I never drink Coca Cola. I often watch TV in the evening. A létige segédigének számít, tehát utána kerülnek ezek az időhatározók: It is often hot in summer. /hot forró, summer (számö)nyár/ A sometimes, és a usually kivételek, mert állhatnak a szabályos időhatározóhelyeken, azaz a mondat elején és a végén, és persze a segédige után, ige előtt is. Minden más időhatározó, pl:today, tomorrow, on Monday stb, CSAK a mondat elején, vagy végén állhat. Az angol nem szereti a végleteket. Ha valamit ritkán csinál, általában azt mondja: nem valami gyakran.Pl: I don`t watch TV very often. a very often már rendes időhatározó, így a mondat végére kerül. Néhány kedvelt szabadidős tevékenység: go to the cinema (gótudö szinema)moziba jár go dancing (gó denszing) táncolni jár watch DVD films (wocs dívídí filmz) dvd filmet néz go to football matches (gótu futbólmecsiz) meccsre jár go on holiday (góon holidéj) nyaralni megy relax(rileksz) pihen Párbeszéd: A:Do you often go to the cinema? B:No, I don`t. I don`t have time, you know. A:What do you do at weekends then? B:I sometimes go to football matches, but usually I just relax or watch TV. What about you? A: I sometimes go dancing. A:How often do you go on holiday? B:Twice a year.Usually I go to Lake Balaton in July, and to the mountains in January. What about you? A:I don`t go very often. once (wánsz) egyszer, twice (twájsz) kétszer mountain (máuntin) hegy (vigyázz a kiejtésre) Gyakoroljuk a párbeszédeket.A legófigurák szeretnek nyaralni járni. Day twenty Ez a hetünk a Simple Present igeidőről szólt, foglaljuk össze mit is tanultunk. Ezt az igeidőt használjuk akkor, ha általános vagy ismétlődő cselekvésekről beszélünk. Ez az igeidő jelentése, tehát nem muszáj odatenni, hogy "szoktam". Az igeidő képzése: Állító mondatban: I go to bed late. You go to bed late. HE GOES TO BED LATE. We go to bed late. You go to bed late. They go to bed late. Azaz, egyes szám első, második személyben, és az összes többes számú alakban az ige semmilyen végződést nem kap. Egyes szám harmadik személyben -s végződést kap ( a go, a do és kiejtésben s,sz,z,cs végű igék esetében a végződés -es) amely a szó vége szerint -z vagy -sz ejtésű. (magánhangzó és zöngés mássalhangzó után -z, zöngétlen mássalhangzó után -sz, susogó, sziszegő hangok után -iz, pont úgy, mint a többes számnál.) Kérdésnél muszáj segédigét használnunk, amely a do, egyes szám harmadik személyben does. A jelentést hordozó ige minden végződés nélkül követi. What do you usually have for breakfast? What time does John start work? Kérdőszó nélkül: Do you like coffee with milk? válasz: Yes, I do. No, I don`t. Persze, ha nem akarunk udvariatlanok lenni, ennyi válasz nem elég, de ez most a nyelvtani összefoglaló. Tagadó mondatban: I don`t get up early on Saturdays. Johnny doesn`t go to school on Mondays. Házi feladat: Légy szíves, írd le a napi programodat pár mondatban. Majd ugyanezt valakiről egyes szám harmadik személyben is. Hétvégi unaloműzőnek itt van két videó a krumplihaverokkal: reggel este Hétvégi olvasnivaló, gyerekek írnak a napi programjukról, de hétfőn dolgozni fogunk velük. Nina from Finland My Typical Day7.00 am I wake up. Then I go to bathroom and I brush my teeth and wash my face. Then I dress up. After that I go downstairs and eat my breakfast. Usually I eat some bread and drink some juice. 7.50 am I go to school. It takes 15 minutes walk to school.8.15 am the school day start. I have every day five or six lessons. First we have a lesson that starts 8.15 am. Then we have break 9.oo am. So it means that our lessons take 45 min. and our break is 15 min. All our lessons take 45 min. and every break is 15 min. except one. After lunch we have a break that takes 30min. that cool.1.15–2.15 pm my school day end except when it’s Wednesday. On Wednesday I have a chorus practice. I really like to sing. Then I go home.When I’m home I do my homework. After that I eat some snacks. Then I watch television or I play computer games for a while. Then at three o’clock we have dinner.When I have eaten I spend time with my friends. In the first picture above I’m with my friend Ona. She is very nice and funny. Usually when I’m with my friends we are outside and do everything fun.Sometimes we slide on a slide hill. In the second picture I’m sliding on the slide hill…When I’ve spend time with my friends I have my football practice (look at the third picture).I think that they are too late because when I come home it’s about 9.30 pm and when I come home I go to shower and then I eat some food. Then I brush my teeth and change my clothes. After that it is almost 10.30pm!! And I think that it’s too late because usually I go to sleep at 10 o’clock. Kristian (Finland) My Typical Day:I wake up at seven o’clock. Then I wash my teeth and have a shower. Then I go to school by bike. Then I go to school. The trip takes five minutes. At school one lesson is forty-five minutes. One school day takes at least four hours. When I come back home after school I eat some food. I usually eat some potatoes and pig meat and it tastes good. After lunch I play computer games. I usually play for two hours. Then I do my homework. After that I pack my hockey bag. Then I go to my hockey trainings. After the trainings I come back home and watch television. Then I go to bed and watch television, too. Then at nine o’clock I go to sleep and that’s is my typical day. Bye Ronald (Uganda) My Typical Day Today I want to tell you what I do in the morning: In the morning I wake up early at 6.55 am and first of all I wash my face. Then I sweep the house in order to be clean. Then at 7.00 am I go to fetch water. And after that I wash my body using soap and clean water. And then after washing my body I put on my uniform. Then I take my books and all my things and go to school. At school I join with other children at 8.00. And then we clean the place and at 8.15 we have our first lesson which is mathematics. And then at 10.30 we have a break and I play football. And then at 1.00 pm I go home to have lunch and after lunch I come back to school again at 1.45 so which means that I take 45 minutes to get my lunch and come back to school. And then I go home at 4.30 pm and then I fetch water and collect firewood. And then at 8.00 pm we have supper and after supper we go to sleep at 9.30 pm. Day twenty-one Remélem, mindannyian elolvastátok a gyerekek történeteit, mert most fogjuk kivesézni őket. Minden mondatra kérdéseket teszünk fel, és válaszolunk rájuk. Az első kislány, a másik kettő fiú. ( a kislány a legidősebb, 12 éves, a fiúk 8-9 évesek. Látjátok, milyen sebességgel növünk felfelé?) Tedd magad elé a szöveget, és kérdezz: What time does Nina get up on a typical day? At seven. What does she do before breakfast? She washes and gets dressed. What does she eat for breakfast? Some bread and juice. How does she go to school? She walks. How long does it take her? Mennyi ideig tart ? Fifteen minutes. When does her first lesson start? At 8.15. What does she do on Wednesdays? Chorus practice. Does she like it? Yes, she does. She likes it very much. Nina használ olyan igeidőket, amelyeket még nem ismerünk, de mi azzal ne foglalkozzunk, kérdezzünk olyan kérdéseket, amilyeneket tudunk. Kérdőszavakkal: What? Mi, Mit? Who?Ki? Kit? When?Mikor? How?Hogyan? Where?Hol? How often? Milyen gyakran? How long?Mennyi ideig? A válaszban csak az információt adjuk meg, eszetekbe ne jusson egész mondattal válaszolni. Kérdőszó nélküli kérdésnél. Does she spend time with her friends in the afternoon? Yes, she does./No , she doesn`t. Jó gyakorlást! Day twenty-two Tettem ide egy beágyazott podcastot. A Typical Day at Work című kis rész kell nekünk. Keresd meg, hallgasd meg, olvasd el az átiratot, és készítsd el a te történetedet.

Transscript: What do you do everyday? Well, I get up at 6:30 in the morning and at 8 o’clock, I catch the four train then transfer to the seven train. I arrive at work at 9:30 am and I drink my coffee and check my email at the same time. After that, I review my “To-do” list and calendar. Next I check the news and while I eat breakfast, I start working on my first project on my list. When I finish the first project, I do the next budget. I eat lunch at 2pm. After lunch, I go back to work and complete the next project. I talk to vendors, place orders and sometimes negotiate contracts. I leave between five thirty and six o’clock and I pick up my daughter. When I arrive home, I help her with her homework, then I prepare dinner. After dinner, I give my daughter a bath and put her to bed. Then I have time for myself. I go to bed between 12 and 1am. Jó munkát! Day twenty-three What do you do in your free time? Mit csinálsz szabad idődben? I watch TV. I sometimes read books. I play computer games. Számítógépes játékokat játszom. CSAK ÍGY mondhatod. I go walking.Sétálni járok. I play football. Focizok. ugyanígy mondom a többi sportjátékot. I play basketball. I play tennis. I play handball. I play waterpolo. I play underwater hockey. Van ilyen, bizonyítékul itt egy video: underwater hockey I do karate. I do aerobics. (erobiksz) I do weight training. (wéjt tréning) súlyzókkal edzek és végül ahova járni szoktak: I go swimming. I go surfing. I go skating. (szkéting) Manapság a görkorizást jelenti, ha jégre jársz korizni: I go ice-skating. Minden legófigura nagy sportember. Kérdezd őket végig, mit csinálnak a szabad idejükben. Day twenty-four What housework do you do? Milyen házi munkát végzel? housework (háuzwörk) házi munka I make my bed. (ájméjk máj bed)Megágyazok. I make breakfast. Reggelit készítek. I do the washing up.(ájdúdö wosingáp)Elmosogatok. I do the shopping. (ájdúdö soping) Bevásárolok. I clean the house. (ájklín döháuz) Kitakarítom a házat. /Ha a társasházban levő lakást takarítom ki, akkor I clean the flat / I cook the meal. (ájkuk dömíl) Megfőzöm az ételt. I walk the dog. (áj wók dödog) Megsétáltatom a kutyát. És persze itt egy videó, hogy még mit lehet csinálni: Potato Pals at Home Most szegezd neki a kérdést az első legófigurának: Who does the housework in your family? Mire ő: Actually, my mother does most of the housework. She cooks and cleans, but my father does the shopping and I do the washing up. My little sister takes out the garbage and walks the dog, sometimes. Actually (ekcsuöli) Hát, izé... tulajdonképpen... Kiválóan lehet vele mondatot kezdeni, főleg, ha váratlanul ért a kérdés. Most of the housework (mósztofdö háuzwörk) a legtöbb házimunka Vagy jöhet a következő kérdés: Do you do the washing up at home? No, I don`t. My wife does the washing up, you know. But I help her clean up the kitchen after dinner. help segít Most keressünk egy lególányt: Do you do the shopping every day? No, I don`t. I don`t have time, you know. I do the shopping at the weekends. Me and my boyfriend go to the supermarket together, and do the shopping for the whole week. together (tugedör) együtt whole (hól) egész És így tovább. A legófigurák sok házi munkát végeznek, még a legkisebbek is. Day twenty-five Most már nagyon sok igét tudunk. Tanuljuk meg azt, hogy hogyan lehet az igéből a cselekvés nevét jelentő főnevet képezni. I get up early every day. get up felkelek, ige. Felkelés getting up,főnév. Tettem az igéhez egy -ing végződést, ami felvet néhány helyesírási kérdést. A legtöbb ige után simán odateszem, és kész: do - doing play - playing sing - singing Az -e végű igékről eltűnik az -e have - having come - coming Az egy magánhangzó, egy mássalhangzó végű igéknél a toldalék előtt megkettőződik a mássalhangzó get - getting run - running Ezt most azért vettük elő, hogy elmondhassuk, mit szeretünk csinálni. What do you like doing in your freetime? I like a lot of things. I like watching TV, reading books, working in the garden.I don`t like doing the housework, though. though(dó)-azonban, a mondat végére. Másik fajta kérdés: Do you like doing the housework? Not very much. I don`t mind doing the shopping, but I absolutely hate doing the washing up. I like cooking, though. I don`t mind (ájdont májnd) nem bánom, mindegy - ebben a szituációban azt jelenti, hogy nem probléma valamit megcsinálni. Nem rajongok érte, de nem is berzenkedek ellene. hate(héjt) utálom absolutely(ebszolútli) teljesen Nézzük a szeretős-utálós igéket sorban: likeszeret love imád enjoy (indzsoj) dislike viszolyog tőle hate utál Mindegyik után azt mondjuk, hogy MIT, tehát vagy főnevet, vagy ige+ing alakot használunk. Pl: I like football. I like playing football. Nem ugyanazt jelenti, viszont mindkettő helyes mondat. Ha nagyon szeretünk valamit: I like football very much. very much nagyon, a végére kerül. Ugyanígy, ha nem nagyon szeretünk valamit: I don`t like football very much. A love, és a hate erős jelentésű igék, tehát a very much nem állhat mellettük. Helyette az absolutely használható. Pl: My brother absolutely loves football. Természetesen az interjúk folytatódjanak, a hét végén ismételd át, mit is tanultál, és légy szíves, készíts egy komolyabb cikket arról, mit szoktál/szeretsz csinálni. És ugyanilyen cikket írj a kedvenc legófigurád életéről is. Ha találok, teszek fel hétvégi olvasnivalót, azért nézd az oldalat a hét végén is. Jó munkát, de azért jó pihenést is! Itt a hétvégi olvasnivaló, a BILD interjúja Brad Pitt-tel, lehet, hogy egy kicsit nehéz, de csak olvasd, és próbáld megérteni a lényeget. Ne szótározz, gondolkozz! Superstar Brad Pitt is on his way to Berlin for the premiere of Tarantino’s Hitler action But BILD managed to first catch up with him in a tucked-away Hotel bar in southern France guarded by two bodyguards in Hawaiian shirts. Brad Pitt was dressed all in black wearing sunglasses, suede shoes, unshaven and smiling. We both wanted a beer but the bodyguards had scared off the waiter... Brad Pitt: “You brew good beer in Germany.” He laughs. “My sunglasses are good for hiding puffy eyes after drinking.” They are from the 80s. BILD: How would you rate your film if you were a critic? Brad Pitt: “Lots of fun! I’m happy with it, because all the actors are great. Each one is a mini star!” BILD: What does your wife Angelina Jolie think? Brad Pitt: “She really likes it. She laughed a lot.” BILD: You play an American soldier who scalps Nazi’s in a hit team and finally kills Hitler. Brad Pitt: “Yes there’s a lot going on in the movie, we had lots of fun. You have some great actors in Germany.” Til Schweiger, Daniel Brühl, Christoph Walz, Diane Kruger and Gedeon Burkhard all starred in the film. For a world famous actor Brad is surprisingly normal. He is relaxed, has a friendly voice and is almost humble about his fame. BILD: Who is the real Brad Pitt? Brad Pitt: He is sitting right in front of you. There’s nothing else. BILD: Are you still a big kid? Brad Pitt: “No I’m not a kid anymore – I have six children.” Maddox (7), Pax (5), Zahara (4), Shiloh (3), and the twins Vivien & Knox (1). BILD: Have you found happiness in life? Brad Pitt (nodding): Hm – yes. I am on the path I want to be on.” BILD: Do you believe in God? Brad Pitt (smiling): “No, no, no!” BILD: Is your soul spiritual? Brad Pitt: “No, no, no! I’m probably 20 per cent atheist and 80 per cent agnostic. I don’t think anyone really knows. You’ll either find out or not when you get there, until then there’s no point thinking about it. BILD: Are you scared of ageing? Brad Pitt (smirking): The grey hairs on his beard glisten: “No I like it. I think it’s good.” BILD: What is your typical day as a dad? Brad Pitt: “I get going early, make breakfast, get the kids dressed, brush their teeth and take them to school. Angelina is working at the moment. We take turns.” BILD: Angelina told me once about your giant bed where all eight of you snuggle up? Brad Pitt: “Yes we have a 3 metre wide bed, but even that isn’t big enough. They all come crawling in in the morning. It’s just about surviving! We all have sleep deprivation." BILD: Do you find the time to make love? Brad Pitt (looks puzzled): What? BILD: Is it sometimes just the two of you? Brad Pitt: “Yes we make time for ourselves. It’s very important for every relationship.” BILD: How? Do you fly off somewhere? Brad Pitt: “That’s a trade secret!” BILD: Your answers are very short and quick. Brad Pitt (beaming): “Ha! I’m a father of six. You have to be quick and focused.” BILD: What car do you drive? Brad Pitt: I’m not a car person. I like motorbikes.” BILD: You are driving from Berlin to Prague? Brad Pitt: “Yes for fun! 2 ½ hours just straight on the whole way.“ BILD: How many motorbikes do you have? Brad Pitt: “Sorry, but I’ve got a problem with that one”. He smiles sheepishly. BILD: Why? Too many? Brad Pitt: “Yeah! To be honest I don’t know how many I have.“ BILD: Has money changed you? Brad Pitt: “It makes everything easier, but money can also be a burden.“ BILD: Do your rings have a story? Brad Pitt: “No I just like them.“ BILD: And your watch? Brad Pitt (checks): “Yes, a Rolex.“ BILD: Your necklace? Brad Pitt: “From my girl.“ BILD: What is your most important possession? Brad Pitt: “My family - and yes a couple of motorbikes. His laugh fills the bar. Day twenty-six Remélem, elolvastátok a hétvégi olvasnivalót, és tudjátok, mit szokott Brad Pitt csinálni. Ma az állatokról tanulunk, és arról, hogy ki mit tud csinálni. animals (enimölz) állatok pets(pets) kis házikedvencek farm animals: cows(káuz) tehenek horses (horziz) lovak sheep birkák pigs disznók chickens (csikönz) ducks (dáksz) kacsák turkeys (törkíz) pulykák És, hogy miért vannak többes számban? Mert általánosságban beszélünk róluk: Az állatok között sok rendhagyó többes szám van. Pl: sheep birka - sheep birkák goose (gúsz) liba - geese(gísz)libák mouse(máusz) egér - mice(májsz) egerek stb... Pets: dogs (dogz) kutyák puppies (pápíz) kiskutyák cats (ketsz)macskák kittens (kitnz)kiscicák hamsters (hemsztörz)hörcsögök fish(fis) halak birds (bődz) madarak Wild animals vadállatok bears(beörz) medvék foxes (foksziz) rókák wolves (wulvz) farkasok /egy farkas wolf (wulf)/ deer szarvasok /egy szarvas is deer/ Beszéljünk az állatokról, és a hozzájuk való viszonyunkról. I like horses. They are so beautiful. I like pigs. They are so intelligent. I like dogs. They are so loyal. so (szó) olyan Nyomatékosításra használd, de csak akkor, ha a mondat végén nincs főnév. I don`t like mice. They are so dirty. Most arról beszéljünk, mit tudnak az állatok: can tud, képes Segédige, kell hozzá a jelentést hordozó ige. Viszont kérdezni, tagadni tudunk vele. Horses are so strong. They can pull carts. El tudják húzni a kocsit. Cats can see in the dark. A macskák látnak a sötétben. Can mice swim? Tudnak az egerek úszni? Yes, they can. All animals can swim, I think. Igen, minden állat tud úszni, szerintem. You are wrong. Chimpanzees can`t swim. Nincs igazad. A csimpánzok nem tudnak. I can tudok , és csak hozzáteszed az igét a szótári alakjában: I can swim. I can`t nem tudok I can`t fly. (fláj) repülni Kérdés: Can birds fly? Yes, they can. Can all birds fly? Minden madár tud repülni? No,they can`t. Penguins can`t.But they can swim. A can segédige minden személyben ugyanaz. I can és He can Gyakorlásképpen beszéljünk az állatokról, és azt is mondjuk el a legófigurák segítségével, hogy mi mit tudunk. Ne felejtsük el az angol tudásunkat fényezni: I can speak English. (ájken szpík inglis) Tudok angolul beszélni. És itt van két video: On the Farm At the Zoo Day twenty-seven A can segédigét néha csak azért használjuk, mert udvariasak akarunk lenni. Bemegy a legófigura a legóboltba, és az eladó köszön neki: Good morning. Can I help you? Jó reggelt, mit adhatok? (szó szerint: segíthetek?) Erre a válasz: Yes, please. Can I have a look at the new Lego Kits? Igen. Megnézhetem az új legókészleteket? vagy: No thanks, I`m just looking. Nem, köszönöm, csak nézegetek. Persze, ha az élelmiszerboltba ment be a legófigura, nem kell ilyen kacifántosnak lenni. Elég a kérdésre válasznak: Yes, please. A kilo of bread, please. Ha pontosan tudom, mit szeretnék, elég, ha megnevezem, és utána teszem, hogy please A Can I help you? boltbéli kérdés. Ha máshol ajánlja fel valaki a professzionális segítséget: How can I help you? Felhívom a Napfény szálloda portáját, a recepciós Így veszi fel a telefont: Good morning. Sunshine Hotel reception, Mary speaking.How can I help you? Erre én: Good morning, it`s Jacob Gibbs.Can I have a room for two nights from the 16th of October, Azaz, ha én akarok valamit, akkor is can Megy a kollégám előttem a folyosón, utánaszólok: Hey, Andy! Can I have a word with you? Hé Andy! Válthatnánk egypár szót? Yes, sure. What do you want to talk about? Persze. Miről akarsz beszélni? About the new project. Összefoglalva. Ha valami kell nekem, mondhatom, hogy szeretnék: I would like Kérsz valamit inni? Would you like something to drink? Kérsz egy italt? Would you like a drink? A szerkezet után használhatok igét (valamit inni) to+ige formában. Persze, használhatok főnevet is, mint a második mondatban . Szeretném körbeutazni a világot. I would like to travel the world. Mondhatom, hogy akarok. I want , ugyanúgy főnév, vagy to+ige kell utána. What do you want to talk about? Miről akarsz beszélni? És ha udvariasan kérek valamit, használhatom a can segédigét, ami után, mint majdnem minden segédige után az ige a szótári alakjában áll. Can I have a sandwich, please? Kaphatok egy szendvicset? Válasz erre a kérdésre: Yes, sure. Here you are. Persze, tessék. Persze, az udvariasságnak vannak még fokozatai, egyelőre ne bonyolódjunk bele. Ezen kívül az érzékelést jelentő igékkel használjuk a can segédigét. I can see you. Látlak. I can hear you. Hallak. Ha nem, akkor I can`t A megért understand, és a talál find ige is így működik. I can`t understand young people! Nem értem a fiatalokat. (mondja nagyapó) I can`t find my car key. Nem találom a kocsikulcsot. És végezetül itt egy video: a Queentől:I want to break free És itt a szövege, ha a legófigurák énekelni akarnának: I want to break free I want to break free I want to break free from your lies You`re so self-satisfied I don`t need you I got to to break free God knows, God knows I want to break free I`ve fallen in love I`ve fallen in love for the first time And this time I know it`s for real I`ve fallen in love, yeah God knows, God knows I`ve fallen in love It`s strange but it`s true (hey yea) I can`t get over the way you love me like you do But I have to be sure When I walk out that door Oh how I want to be free, (oh yea) Oh how I want to be free Oh how I want to break free (INSTRUMENTAL INTERLUDE) But life still goes on I can`t get used to living without, living without, living without you by my side I don`t want to live alone, hey God knows got to make it on my own So baby can`t you see I`ve got to break free I`ve got to break free I want to break free, yeah I want I want I want I want to break free … Day twenty-eight Most érkezett el az a pillanat, amikor megtanulunk egy másik jelen időt. Meglátod a kedvenc legófigurádat az asztal alatt, és megkérdezed tőle: What are you doing under the table? azaz: (hát te )Mit csinálsz az asztal alatt? Mire ő: I am looking for my contact lenses. Keresem a kontaktlencséimet. What are you doing? Mit csinálsz ebben a pillanatban? Nem kell hozzá időhatározó (ebben a pillanatban), mert az igeidő maga hordozza ezt a jelentést. A neve Present Continuous (kontínuösz), magyar fordításban Folyamatos Jelen, de azért folyamatos, mert folyamatban van. Azaz ebben a pillanatban történik. Képzése: a létige+a jelentést hordozó ige+ING I am looking for my ... You are looking for your ... He is looking for his ... She is looking for her... It is looking for its... We are looking for our... You are looking for your... They are looking for their CONTACT LENSES. Már, ha mindenki a kontaktlencséit keresi. Egy helyesírási tudnivaló: Az -e végű igéknél az -e kiesik az -ing toldalék előtt. I`m coming! Jövök már! Kiabálod a lépcső tetejéről. És itt egy sörreklám, mit is csinálnak ezek az emberek? They are drinking Budweisser. Itt van még egy video, ahol mondhatjátok, hogy éppen milyen házi munkát végez a szereplő: What is she doing? És egy harmadik is a dalos kedvűeknek: Are you sleeping brother John? Day twenty-nine Remélem mindenki begyakorolta, hogy hogyan is képezzük a Present Continuoust. Igeidőnek mondom, mert az angol igeidőnek hívja. De tényleges igeidő csak három van, jelen, múlt és jövő. Ebből a magyar csak kettőt használ, a jelent és a múltat. A jövő időt jelen idős szerkezetekkel és időhatározókkal fejezi ki. Az angol használja mind a hármat, és van egy alrendszere is. Képzeljük el, hogy a három igeidő három szoba a házunkban. Kettő (a jelen és a jövő) egymás mellett van, sőt, egybe is nyílnak. a harmadik (a múlt) a ház hátsó szobája külön bejárattal, az első kettőből nem megközelíthető. Az alrendszert képzeljük el egy fiókos szekrénynek négy fiókkal: Az első fiók a Simple, amibe azokat a dolgokat teszem, amelyek általánosak vagy ismétlődnek. A második fiók a Continuous, azoknak a dolgoknak, amelyek éppen folyamatban vannak. Van még két fiók, azokról majd később beszélünk. Ha a jelen idős szobába teszem a szekrényemet, akkor a benne levő dolgok a jelenre vonatkoznak. Ha a jövő idősbe, akkor a jövő időre. Ha a múlt idősbe, akkor a múltra. Ezzel az egésszel azt akarom mondani, hogy jobban járunk, ha az igeidőket rendszerként fogjuk fel, és nem egyesével akarjuk megérteni. Tehát, a szekrényünk a jelen idős szobában áll, és ha kinyitjuk a Simple fiókot, csupa általános és ismétlődő dolgot találunk benne. Pl: I go to work at 7 every day. Farmers work in the fields. Cats like milk. My name is Orsolya. Lions live in Africa. I visit Legoland every summer. Ha a Continuous fiókot nyitjuk ki, olyan dolgokat találunk benne, amelyek, mint egy képen, folyamatban vannak. Pl: Little Johnny is playing under the table? What are you thinking about? Mire gondolsz? Peter is sleeping. A car is coming! Jön egy autó! (ne lépj le a járdáról) The phone is ringing. Csöng a telefon. Are you waiting for me? Rám vársz? A legjobb példa a különbségre a What do you do? Mi a foglalkozásod? mert általánosságban kérdezem és a What are you doing? Mit csinálsz most? mert a folyamatban levő dolgot kérdezem. Ha megértették a legófigurák, biztosan tudnak még példákat mondani egyikre is, másikra is. Day thirty A harmincadik nap gyakorlást hozott: Present Simple vagy Present Continuous? A kérdéseknél a szórendet meg kell változtatni, azt nem tudom a feladatkiírásnál jelölni. 1. You ... it`s all right? (think) 2. It often ... a noise like that. (make) 3. You can`t see George now. He ... a bath.(have) 4. What you ... in the evenings? (do) 5. I ... to buy a book. (want) 6. What you... at, Peter? (look) 7. I... for the shop to open. (wait) 8. My daughter never ... to me. (write) 9. I...to the shop. Do you need something? (go) 10. Mary ... a letter. (write) Megoldás holnap!


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!