BejelentésWEBSHOP:

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Ha nem érted az igeidőket...

Az angol igeidők miatt sokan úgy gondolják, hogy nehéz nyelv az angol, pedig nem. Sőt, továbbmegyek, az igeidők sem nehezek, ha nem egyesével akarod megtanulni őket, hanem egy rendszer tagjaiként. Az viszont kétségtelen, hogy teljesen más logikán alapszik, tehát a logikáját próbáljuk megérteni. Egy kis magyar nyelvtan A magyar bonyolult nyelv, sőt, a világ egyik legbonyolultabb nyelve, viszont az igeidők egyszerűnek látszanak. Két igeidőt használunk, a jelent és a múltat. (A jövőt jelen idejű alakokkal fejezzük ki.) Tehát, ami nem múlt, az jelen, ami nem jelen, az múlt, és kész. A világ minden dolgát a mindenkori "itt és most" ponthoz mérjük, és eszünkbe sem jut, hogy a nyelvtani szerkezeteknek jelentése legyen, mindent szavakkal próbálunk kifejezni. Most ezt az egészet csomagoljuk bele egy nemzetiszínű zászlóba, és rakjuk bele egy képzeletbeli ládába, zárjuk le, és toljuk a sarokba. az angol nyelv logikája más Ugyanarról a valóságról beszélnek ők is, a múlt, a jelen és a jövő is ugyanaz. A logika más. Az angol egy rendszerrel és egy alrendszerrel fejezi ki, amit mi két idővel és tengernyi szóval. A rendszer, a múlt, jelen, jövő, angolul Past, Present, Future Az alrendszer pedig: Simple Continuous Perfect Perfect Continuous A mindenkori "itt és most" pont mellett az "ott és akkor" pontok is viszonyítási alapként szolgálnak, és az alrendszer tagjainak jelentése van. Képzeljük el, hogy egy háromszobás házban vagyunk. A Past, Present, Future egy egy szoba a házban, az alrendszerünk pedig egy négyfiókos szekrény, amit egyik, vagy másik szobába tolunk. A fiókokban ugyanaz van, akárhová is tesszük őket. Simple - általános, ismétlődő cselekvések Continuous - "éppen" most/akkor Perfect - "előtte" de hozzá tartozóan Perfect Continuous - "előtte", hozzá tartozva, plusz sokáig, vagy a szituáción még nem túllépve Toljuk a szekrénykénket a Present szobába, így minden fiókunk a Present előnevet kapja, és a mindenkori "itt és most" ponthoz kapcsolódik. Present Simple - általános, vagy ismétlődő cselekvések a jelenben. Például: A lónak négy lába van, mégis botlik. Minden medve szereti a mézet. A Nap keleten kel és nyugaton nyugszik. A víz száz Celsius fokon forr. Minden reggel hatkor kelek. A kutyák naponta egyszer kapnak enni. A sivatagban szinte soha nem esik eső. Szombaton szoktam kocsit mosni. Present Continuous - éppen most folyamatban lévő cselekvések. Például: Csak ülök és mesélek. Süt a nap. A szomszéd épp a kocsiját mossa. Mit csinálsz négykézláb az asztal alatt? A kontaktlencsémet keresem. Ne felejtsük el, hogy vannak olyan igék, amelyeket nem lehet Continuous "fiókba" tenni. Ilyenek az általános jelentésű igék, mert az általános jelentést a Simple hordozza. (pl. akar, szeret, van neki) a létige, mert mást jelent,(létezik,- úgy tesz) illetve az egy pillanatig tartó rövid cselekvéseket kifejező igék, mert mást jelentenek (v.ö. lát-látogat) Present Perfect - a jelen pont előtt valamikor végbement cselekvés, ami a jelen ponthoz tartozik. Mondhatnánk, itt fogjuk a végét. Például: Megvette már az e hetit? Tíz halat fogtam. Mióta ismered a barátodat? Megcsináltam a leckémet. Present Perfect Continuous - a jelen ponthoz tartozó cselekvés, ami már egy ideje tart, de még nem léptünk túl a szituáción. Például: Régóta vársz rám? Apám harminc éve dolgozik ebben a gyárban. Egész eddig takarítottam. (de még nem vagyok kész) Egész nap rohangásztam. (és most hullafáradt vagyok) Nézzük az igealakokat. A Simple igealak maga az ige. A Continuous igealak a BE segédige és az ige+ing A Perfect igealak a HAVE segédige és az ige harmadik alakja A Perfect Continuous igealak HAVE been és az ige+ing A Present szobában vagyunk, tehát minden jelen időben van. Present Simple az ige első alakja, pl:write (Persze, ennek az igeidőnek vannak variációi. Az egyetlen személyrag egyes szám harmadik személyben :-s, tehát He writes. És mivel kérdezni, tagadni segédige nélkül nem lehet, segítségül kell hívnunk a do, egyes szám harmadik személyben a does segédigét, amely mellett az ige első alakban áll. Do you write? Does he write? I don`t write. He doesn`t write.. A többi "fióknál" van segédige az állító mondatban is, tehát ez a kérdés fel sem merül.) Present Continuous a BE jelen idejű alakjai, azaz I am/you are/ he is writing Present Perfect a HAVE jelen idejű alakjai, azaz I have/he has written Present Perfect Continuous a HAVE been jelen idejű alakjai, azaz I have/he has been writing Mondjunk mindegyikre példát, és maradjunk a levélírás témakörében. 1. Minden nap írok levelet a rokonaimnak. Simple Present, mert ismétlődik I write letters to my relatives every day. 2. Most éppen a nagynénémnek írok. Present continuous, mert ebben a pillanatban van At the moment I`m writing to my aunt. 3. Tíz levelet már megírtam. Present Perfect, mert eddig a pillanatig I have written 10 letters. 4. Órák óta leveleket írok. Present Perfect Continuous, mert eddig a pillanatig egyfolytában, és még mindig I have been writing letters for hours. Most fogjuk meg a fiókos szekrényünket, és toljuk át jövő időbe. Azért pontosan oda, mert a jelennel az kapcsolatban áll. Képzeljük azt, hogy a két szoba egymásba nyílik, nem kell a folyosóra kimenni. Egy mondatban egy jövő időt használunk, az időhatározónak használt igék jelen idejűek. Ez azért van,mert az időhatározószók (if, when, before, until, stb) UTÁN nem állhat jövő idő. A szekrény a jövő idős szobában van, de a fiókok tartalma nem változott meg. Az alakok is annyiban, hogy will segédigét kapnak, ami egyben meg is oldja a Simple segédigés problémáját. Tehát? 1.Simple Future általános és ismétlődő cselekvések a jövőben. Holnap is írok leveleket. I will write some letters tomorrow, too. 2.Future Continuous éppen akkor Holnap ilyenkor leveleket fogok írni. I will be writing letters this time tomorrow. 3.Future Perfect addig a pontig Mire megérkezel, már megírom az összes levelet. By the time you arrive I will have written all the letters. 4. Future Perfect Continuous addig a pontig egyfolytában, és még mindig Mire megérkezel, már órák óta írom a leveleket. By the time you arrive I will have been writing letters for hours. Na jó, ez egy hajánál fogva előrángatott példamondat, de van életszerűbb is. Pl: Áprilisban lesz tíz éve, hogy ebben a gyárban dolgozom. I will have been working in this factory for ten years in April. Most jön, ami még nem volt! Áttoljuk a szekrényünket a ház másik végében levő Past szobába. Ki kell mennünk a folyosóra, áttoljuk a szekrényt és becsukjuk magunk mögött az ajtót. Akarom mondani, ha egyszer a múlt idejű szituációba belementünk, akkor semmilyen, értsd semmilyen kapcsolatunk a jelennel és a jövővel nincs. De a fiókok tartalma most sem változott.Sőt az alakok is csak annyiban, hogy múlt időbe tesszük őket. 1. Simple Past - általános, vagy ismétlődő Tegnap is írtam leveleket. I wrote some letters yesterday, too. A segédigés probléma itt fennáll, de a did segédigével, ami a do múlt idejű alakja, megoldható. Persze, utána az ige első alakban áll. Did you write any letters yesterday? 2. Past Continuous - éppen akkor Éppen leveleket írtam, amikor megszólalt a telefon. I was writing some letters when the phone rang. 3. Past Perfect - addig a pontig Miután megírtam a leveleket, elmentem a postára. After I had written the letters I went to the post office. 4. Past Perfect Continuous - addig a pontig egyfolytában és még mindig Egész délelőtt leveleket írtam, mielőtt jöttél. I had been writing letters all morning before you came. Nem boszorkányság, próbáld megérteni, és magyar mondatokon gyakorolni. Rá fogsz jönni, hogy mi is pontosan tudjuk, hogy mikor történtek a cselekvések, csak bele kell gondolni. Persze, ha nem megy, akkor mindig kérhetsz segítséget az az online nyelviskolámban


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!